בהשתתפות סוריה – התחלת השלב המכין של תחרויות אולימפיאדה הרובוט העולמית בהונגריה