אל-כוזברי : עבודת וועדת הדיונים מתמקדת בתיקון התחוקה

ג’נבה – סאנא

ראש משלחת וועדת דיוני התחוקה הנתמכת מצד הממשלה הסורית ד”ר אחמד אל-כזברי הדגיש במסיבת עיתונאים שכינס היום בג’נבה כי עבודת הוועדה מתמקדת בתיקון התחוקה הנוכחית, בה בעת אפשר לגבש תחוקה חדשה בהתאם ליעדי המדינה הסורית ובתנאי השמירה על העקרונות הלאומיים וקבלת הגושפנקה של העם הסורי.

הוא ציין כי המשלחת הסורית ניסתה מאז התחילה ליצור בסיס משותף עם הצדדים האחרים בהסתמך על העקרונות הלאומיים בשל שהיא מאמינה בכך כי כל תושב סורי בעל תחושה לאומית מסרב כל כיבוש לכל גרגיר מאדמת מולדתו, ואי אפשר להיות סורי גרידא ובה בעת לשתוק נוכח ההליכים הכלכליים שהוטלו עליו, גם כן מאז התחילה הציעה המשלחת סדר יום שהוסכם עליו ואושר על ידי כל הצדדים ובו נכללו בנפרד כל הרעיונות התחוקתיים, החוקיים והמדיניים, בנוסף לכך הוגש נייר מושלם בו הודגש הצורך להוקיע את כל מעשי הטרור והמחשבה הקיצונית הראויים לכל לוחמה במסגרת הצעת הרפורמה התחוקתית הצפויה.

אל-כוזברי ציין  להסכמת כל הצדדים על הלוחמה בטרור ואפילו מצד מדינות אחרות בעולם, ובכן אפשר לגבש בהקשר זה אפילו  רעיון של סעיף בתחוקה ובמיוחד כשעבודת הוועדה מהווה חלק מהתהליך המדיני, אבל קבלת העניין הזה או סירובו לא יוכלו להניא את המשלחת הנתמכת על ידי הממשלה הסורית להמשיך ולהעלות על שולחן הדיונים, את סבלם של בני העם הסורי מזה 9 שנים.