מועצת שבת טיי הערבי ובני השבטים קוראים לבני השבטים לסגת משורות קסד ולצטרף בצבא הערבי הסורי

 אלחסקה – סאנא

מועצת שבט טיי הערבי ובני השבטים גינתה את והפלישה והכיבוש הטורקי לשטחים הסוריים וקראה לבני השבטים לסגת משורות מיליציה קסד ולהצטרף בשורות הצבא הערבי הסורי כי הוא המבטיח היחד היכול להגן על הגבולות הסוריים ולהתמודד עם איזו תוקפנות מבחוץ .

המועצה הדגישה בהודעה שפרסמה וסוכנות סאנא קבלה עותק ממנה כי בני שבט טיי ובני השבטים האחרים מבעים על עמדה מאוחדת שמסרבת את הפלישה והכיבוש הטורקי של משטר ארדואן לשטחים הסוריים דבר שהביא להשמדת ערים ולנפילת חללים ביניהם ילדים וזקנים.