גילוי החלקים התחתוניים של חומת העיר שהבא הארכיאולוגית