מבזקים

סוריה מגנה בחריפות את הצהרתו של נתניהו על כוונתו לספח שטחים פלסטיניים בגדה המערבית לישות הציונית

דמשק – סאנא

סוריה גינתה בחריפות את הודעתו של ראש ממשלת ישראל על כוונתו לספח את שטחים פלסטיניים בגדה המערבית הכבושה לישות הציונית, והדגישה כי זה בא במסגרת אופי ההרחבה לישות הזו, וצעד חדש לתקיפת זכויות העם הפלסטיני וניסיונות לחיסול השאלה הפלסטינית.

מקור רשמי במשרד החוץ והמהגרים אמר היום בהצהרה לסוכנות סאנא כי הרפובליקה הערבית הסורית מגנה בתוקף את הודעת ראש הממשלה של ישות הכיבוש על כוונתו לספח את שטחים פלסטיניים בגדה המערבית הכבושה לישות הציונית, וזה מהווה הפרה בוטה ללגיטימיות הבינ”ל וההחלטות הנוגעת במצב החוקי לשטחים הפלסטיניים הכבושים.

המקור הוסיף כי הרפובליקה הערבית הסורית מחדשת את עמידתה המלאה לצד העם הפלסויני במאבקו להחזרת זכויותיו הלגיטימיות ושחרור ארצו מציפורני הכיבוש והקמת  מדינתו העצמאית על ארץ מולדתו, גם כן סוריה הדגישה כי המצב הערבי כיום אפשר לישות הכיבוש להמשיך בתוקפנותה נגד האומה הערבית, והבהירה כי כמה ערבים נוהרים לנרמול בחינם עם הישות הזו, הם נושאים באחריות היסטורית.

סוריה הדגישה כי אופצית ההתנגדות והאיתנות לבדן צריכות לשמור על הזכויות הערביות, ולהגן על הווה האומה ואבטחת עתידה.