הנשיא אל-אסד קיבל פני משלחת מפלגתית צרפתית ובפגישה נידונו ההתפתחויות של הלוחמה בטרור שבסוריה

דמשק – סאנא

הנשיא בשאר אל-אסד קיבל היום את פניה של משלחת צרפתית מטעם מפלגת המערך הלאומי בראשותו של הציר האירופי תיירי מאריאני, ובמהלך הבפגישה נסקר המצב בסוריה לצד ההתפתחויות של הלוחמה בטרור בכל רחביה, והמשלחת הצרפתית העלתה קבוצת שאלות ורעיונות אשר הנשיא אל-אסד ענה עליהם ובמיוחד בקשר להמשך הלוחמה בטרור עד חיסולו כליל בכל שטחי סוריה, במקביל לניצחונות שהגשים הצבא הערבי הסורי לאחרונה בפאתי חמא ואידלב בנוסף להתערבות הטורקית שתמכה בחבורות הטרור שבאידלב וגם בנוסף לטרוריסטים הזרים הלוחמים בסוריה בצל מדיניות הממשל האמריקני הקולעת והמיועדת להמשיך הלאה עם מצב של אי יציבות הן בסוריה והן באזור.

יש לזכור שבמהלך הפגישה נידונו גם כן שאלות בעלות עניין משותף ובמיוחד אלה הקשורות במדיניות האירופית, הן כלפי מדינות האזור והן כלפי הקיצוניות והטרור והיגררות כמה מהן אחרי ארה”ב דבר שגרם נזק לעם האירופי, לעתיד אירופה ולאופי היחסים שלה עם שאר המדינות.

אפשר לזכור עוד שהמשלחת המאורחת כללה גם כן את שני הצירים מפעם הפרלמנט האירופי ניקולאס באיי וורג’יני ג’ורון.