מוסד מסילות ברזל : 34 נסיעות מדי יום ביומו ליריד דמשק הבינלאומי