פסטיבל התיירות בבלודאן מקבל את פניהם של מבקרים רבים