52 פרויקטים תעשיתיים נכנסים לייצור בפריפריה של דמשק בתוך 6 חודשים