בהשתתפות 125 חברות ייפתח מחרתיים בבניאס פסטיבל / תעשיה סורית /