120 חברות תזונה בשטח של 8,500 מ”ר יצטרפו למושב ה- 61 של יריד דמשק הבינ”ל