השלמת כ- 70% מההכנות הנעשות ליריד דמשק הבינ”ל ויש תחרות עם הזמן במאמצים כדי להשלים מה שנשאר מהכנות אלו