מבזקים

בסיום עבודות וועידת / בניית המולדת הסורית /, המלצות ליצור דאתא מיוחדת ולהשיג תועלת מניסיונות העולם