המשך שיקום בתי הספר בשכונות המשוחררות של דיר א-זור