סדנת בחריין לנרמול עם ישות הכיבוש היא הקדמה לחיסול השאלה הפלסטינית

דמשק – סאנא

אירוח הסדנה הכלכלית ביומיים הבאים באל-מנאמה על ידי המשטר בבחריין, שבאה במסגרת עסקת המאה הנועדה לחיסול השאלה הפלסטינית, משקף את מצבן של נסיכויות המפרץ, המתחרות ביניהן לנרמול יחסיהן עם ישות הכיבוש הישראלית, על חשבון זכויותיו הלגיטימיות של העם הפלסטיני.

המשטר בבחריין שלא נענה לקולם של בני עמו המתנגדים להיתכנסות סדנה זו בשטחי ארצו, כמו שלא נענה לדרישותיו לרפורמה פוליטית וחברתית, מעדיף את הנורמליזציה עם ישות הכיבוש על פני דרישות אלו.

סדנת אל-מנאמה הנושאת כותרת כלכלית, טומנת בחובה תוכן מדיני בעל נטיות של קונספירציה, שהעם הפלסטיני מתנגד להן בתוקף, משום שהוא רואה בסדנה זו כמעין ייצור חדש להודעת בלפור המתועבת, והנצחה לכיבוש הישראלי לשטחיו ולגזילת זכויותיו שאישרה הלגיטימיות  הבינ”ל.

הפלסטינים הדגישו כי הם אינם מחפשים אחרי שידרוג חייהם תחת הכיבוש, וכי התוכניות האמריקניות והישראליות הנועדות לחיסול שאלתו נידונות לכישלון.

הפתרון לשאלה הפלסטינית טמון בסיום הכיבוש ובהחזרת זכויותיותיהם של בני העם הפלסטיני, ובראשן הקמת מדינתם העצמאית שבירתה אל-קודס, וזכותם לשוב לבתיהם.