מבזקים

שיבולות הזהב בעונת הקציר .. אופטימיות לגבי שפע התבואה