הצבא בלם התקפות ג’בהת א-נוסרה והשמיד הרכיבים הממולכדים של הארגון הטרוריסטי בפרבר חמא

חמא – סאנא

יחידות של הצבא הערבי הסורי העובדות בציר פרבר חמא הצפוני השמידו במכות המדוייקות שהנחיתו על קבוצות הטרור במהלך ההתקפה שביצעו בציר תל מלח וכפר הוד בפרבר חמא הצפוני, מספר מרכיבי השטח והשריונים הממולכדים שלהן, והרגו מספר מהטרוריסטים.

כתב סאנא בחמא מסר כי יחידות הצבא ממשיכות לרדוף אחרי שרידי טרוריסטי ג’בהת א-נוסרה בציר הצפוני, לאחר שגרמו להם אבדות והפסדים גדולים, למרות ריכוזי הטרוריסטים הגדולים והרכיבים הממולכדים שהארגון הטרוריסטי השתמש בהם כדי ליצור פקיעות בקווי ההתנגשות.

הכתב הבהיר כי יחידות הצבא השמידו את הרכיבים הממולכדים לפני הגעתם לקווי ההתנגשות, בו בזמן שהנחיתו מכות ממוקדות על קבוצות הטרור שניסו לחדור דרך הקווים הקדמיים ועל קווי האספקה העורפיים שלהן.