כמויות גדולות של כלי נשק שהשאירו הטרוריסטים בפריפריה של קוניטרה