רשות הגיאולוגיה הכינה את מכרות המלח ליצור יותר מ -200 אלף טונות בשנה