אל-מועלם לסגן שר החוץ ההודי: יש לחזק שיתוף הפעולה לטובת הקמת יחסים אסטרטגיים לטווח ארוך

דמשק – סאנא

שר החוץ ו’ליד אל-מועלם קיבל היום בצהריים  את פני סגן שר החוץ ההודי תי אס תירומורתי ואת פני המשלחת הנלווית אליו.

שני הצדדים דנו ביחסי שיתוף הפעולה והידידות ההיסטוריים שבין שתי הארצות, ובדרכים לפיתוחם בכל התחומים, כולל בכך שיתוף הפעולה בתחומי : כלכלה ומסחר, והתרומה בשיקום בסוריה, בנוסף להכנות הנעשים בדמשק לקיום בקרוב פגישות המחזור השלישי של הוועדה המשותפת הסורית-הודית לשיתוף פעולה בתחימי : כלכלה, תרבות מדעים.

בנוסף לכך דנו שני הצדדים בהתפחויות המצב בסוריה ובמלחמה נגד הטרור, וכי העמדות של שני הצדדים היו זהות בנושאים שונים.

שר החוץ אל-מועלם ציין את היחסים החזקים שבין שתי הארצות הידידות, והביע את הערכת סוריה להודו שעמדה לצידה של סוריה בפורמים בינ”ל שונים, בנוסף לכך במלחמתה נגד הטרור.

השר אל-מועלם שם דגש על חיזוק שיתוף הפעולה הסורי-הודי בכל התחומים לטובת הקמת יחסים אסטרטגיים לטווח ארוך.

סגן שר החוץ ההודי מצדו הבהיר כי ביקורו בסוריה נועד לקיים שיחות עם הגופים הסוריים הנוגעים בדבר, במסגרת ההכנות לפגישות הוועדה המשותפת ההודית-סורית, והדגיש כי ארצו דואגת להמשיך בהתיצבותה לצידה של סוריה, ובפיתוח יחסי שיתוף פעולה עמה בכל התחומים, וציין כי הודו רוצה לתרום בשיקום בסוריה.