הסחר בשוק ניירות הערך של דמשק עבר על 633 מיליון לירות סוריות במשך שבוע אחד