מבזקים

משלחת מטעם מועצת העם הצטרפה לישיבת הוועדה הקבועה של עניינים כלכליים ופיתוח מתמיד ברוסיה

מוסקבה – סאנא

בעיר הרוסית “נאריאן מר” התכנסה פגישת הוועדה הקבועה של עניינים כלכליים ופיתוח מתמיד בהשתתפותה של משלחת מטעם מועצת העם הסורית, ובמהלכה נידונו שאלות הקשורות לפיתוח מתמיד  2030/2015  בנוסף לדרכי סילוק המכשולים הנערמים בדרך עמי מדינות מערב אסיה, גם נידונו שאלות העוני, הסביבה, מקורות המים והכלכלה.

ראש המשלחת הסורית ציין לתפקידם של הפרלמנטים מבחינת הידוק היחסים בין העמים והפעלת לחץ על הממשלות כדי לנקוט בעמדות ההלוכות בקנה אחד עם אינטרסי העמים האלה.

הוא ציין שהטרור התכפירי הפוגע בסוריה נתמך על ידי ישות ציונית המתמחה בשדידת משאבי המים והכלכלה הן בגולן הסורי הכבוש והן בשטחים הפלסטיניים הכבושים.