מקור צבאי הדגיש כי אין שום שחר לידיעות על אודות התנגשויות בין הכוחות הרוסיים לאיראניים בסוריה

דמשק –סאנא

מקור צבאי סורי  הדגיש כי אין שום שחר לידיעות על אודות התנגשויות בין הכוחות הרוסיים לאיראניים  בדייר א-זור ובחאלב שבסוריה.

אותו מקור  הדגיש כי המטכ”ל של הצבא הערבי הסורי  מכחיש מכל וכול את הידיעות שנפוצו בכלי התקשורת שאין להן שום שחר.