חברת סירוניקס מייצרת 40 מכשירי טלוויזיה דיגיטליים מדי יום ביומו