ראש הממשלה ח’מיס דן עם שר המסחר העיראקי בקידום היחסים הכלכליים בין שתי הארצות

דמשק – סאנא

ראש הממשלה המהנדס עימאד ח’מיס דן עם שר המסחר העיראקי מוחמד האשם אל-עאני בקידום ההיחסים הכלכליים ובהרחבת אופקי הסחר וההשקעה בין סוריה לעיראק, ובהמשך שיתוף פעולה בתחום המאבק בטרור לטובתם של שני העמים.

המהנדס ח’מיס הדגיש כי סוריה תמשיך במלחמתה נגד הטרור עד שחרור כל שטחיה, במקביל לסיפוק כל דרישות שיקום מה שנהרס במלחמה בכל התחומים, וציין את הצורך להגברת התיאום הסורי-עיראקי בשלב הבא בתחום המאבק בטרור כדי לבטוח שלימותן וביטחונן של שתי המדינות.

המהנדס ח’מיס הצביע על חשיבות החשת פתיחת מעברי הגבול המשותפים כדי להאיץ תנועת סחר החלפין בין שתי הארצות.

השר העיראקי מצידו הצביע על חשיבות תפעול הסכמי הוועדה הסורית-עיראקית שכבר נחתמו, כדי לקדם את שיתוף הפעולה בין שתי הארצות בתחומי האנרגיה, הנפט, החשמל וסחר החליפין.

השר ציין את איכותם של המוצרים הסוריים שרושמים זרימה מורחבת מצד העיראקים בשווקים העיראקיים.