סוריה משתתפת באולמפידה של אסיא והאוקיונוס השקט למתימטיקה