שיחות סוריות-עיראקיות  בדבר החזרת מהגרי שתי המדינות

בגדאד – סאנא

שר המהגרים העיראקי נופל בהאא מוסא דן היום עם השגריר הסורי ליד עיראק סטאם ג’דעאן א-דנדח, במצבם של המהגרים משתי המדינות ובדרכי הבטחת חזרתם.

בהודעת המשרד העיראקי נאמר כי שני הצדדים דנו במצבם של מהגרי סוריה ועיראק ובדרכי ציודם בסיוע הדרוש בנוסף למכניזם חזרתם לאזוריהם המשוחררים.

השגריר הסורי א-דנדח אמר לסוכנות סאנא כי חשיבות גדולה מיוחסת לתיאום הסורי-עיראקי מבחינת פילוס הדרך בפני המהגרים למען שיחזרו לארצותיהם בשלום.