הנשיא אל-אסד הוציא צו לסטודנטים שמיצו את שלבי הלימודים שלהם באוניברסיטה

דמשק – סאנא  

הנשיא מר בשאר אל-אסד הוציא היום את הצו מספר 69 לשנת 2019 שמעניק מחזורי בחינות יוצאים מן הכלל לסטודנטים שמיצו את תקופות הלימודים שלהם בשלב הראשון באוניברסיטה,  ומעניק שנה יוצאת מן הכלל לסטודנטים שמיצו את תקופת הלימודים שלהם מקרב סטודנטי הלימודים הגבוהים, ומאפשר לסטודנטים שלא השלימו את הדוקטורנת שלהם במהלך המלחמה כדי להתחבר מחדש לאוניברסיטה כדי להשלים את הדוקטורנת שלהם.