מבזקים

מאהל לאומי בקאמישלי כאות צידוד בסוריה ובצבא הסורי הלוחמים בטרור

אל-חסכה – סאנא

בעיר הסורית אל-קאמישלי הוצב היום מאהל שחיבק בתוכו אנשי ציבור של מספר שבטים במחוז אל-חסכה, וכולם התקהלו שם כדי להדגיש את אהבת המולדת הסורית והצידוד בצבא הערבי הסורי הלוחם בטרור.

באי המאורע שמו בהודעתם את הדגש על סירובם המוחלט לכל התערבות אמריקנית או טורקית בענייני הפנים של מולדתם, והעלו על נס את הקרבות אנשי הצבא מול הטרור התכפירי, גם כן דחו את הנוכחות האמריקנית הבלתי לגטימית בשטחי סוריה בנוסף לכל הקנוניות המיועדות לחלקה, ובכן ציינו כולם לחשיבות התיאום המתמיד בין השבטים של המדבר הסורי ובין כל המרכיבים הלאומיים לאורך הגיאוגרפיה הסורית, רק במטרה להכשיל את החתירות המיועדות לפגוע ביציבות האזור.