350 ילדים פלסטינים סובלים תנאי מחייה טרגיים בתוך המעצרים הישראליים