טקס לקבוצה חדשה של בוגרי סטודנטי הפקולטה להסברה באוניברסיטת דמשק