הנשיא בשאר  אל-אסד קיבל איגרת מראש הממשלה העיראקית

דמשק – סאנא

הנשיא בשאר  אל-אסד קיבל איגרת מראש הממשלה העיראקית עאדל עבד  אל-מהדי בדבר התיאום הדו-צדדי בכל התחומים ובמיוחד בתחום הלוחמה בטרור .

במהלך הפגישה שם הנשיא אל-אסד דגש על חשיבות הקשרים בין סוריה  לעיראק בנוסף לשיתוף הפעולה מבחינת חיסול שאריות מוקדי הטרור בכמה אזורים של שתי המדינות .

שני הצדדים החליפו דעות בדבר ההתפתחויות האזוריות והבינ”ל, והנשיא אסד הדגיש כי המאורעות החיוביים באיזור כולל בכך חזרת הביטחון והיציבות לרוב  שטחי סוריה, מוכיחים שרצון עמי האיזור לשמור על ריבונות ארצותיהם חזק מכל התוכניות הזדוניות  שנרקמו בחוץ .

יש לציין  שיועץ הביטחון הלאומי של עיראק  פאלח אל-פייאד הוא אשר מסר את האיגרת לנשיא אל-אסד והדגיש כי הצלחת העם העיראקי וניצחונות סוריה מול הטרור  התכפירי מבשרים מה שהוא  מעניין לטובת האיזור כולו .

גם במהלך הפגישה  שהצטרף אליה שגריר סוריה  ליד עיראק סטאם א-דנדח, נידונו הקשרים הבילטראליים בין שתי המדינות האחיות והודגש  הצורך לפתחם בכל התחומים לטובתם של שני העמים הסורי והעיראקי .