פטור ממסים עירוניים ומהחובות הפיננסיות בתנאי  פרעון החוב

דמשק – סאנא

הנשיא בשאר אל-אסד הוציא את החוק מספר 33 של השנה השוטפת 2018 המעניק פטור לתושבים שפירעו את חובותיהם לממשלה.

ראוי לציין שפטור זה כולל את אלה שהוטלו עליהם מסים עירוניים, קנסות בנייה ללא רישיון, דמי נקיון ותשלומים חודשיים בתמורה לבתי מגורים שהוקצו להם על ידי הממשלה.