מבזקים

אמצעי לחימה בהם טילים אמריקניים וישראליים נמצאו בשרידים שהשאירו מאחוריהם הטרוריסטים בפרבר דרעא