בריאות

כ-250 חוקרים בודקים את פתוח מגזר הבריאות

דמשק – סאנא הוועדה העליונה למחקר מדעי המשיכה היום את ישבותיה המדעיות לתפעול מגזרי המדיניות הלאומית למדעים ולהמצאה, בנוכחותם של כ-250 חוקרים, באצטדיון אל-באסל בבית חולים אל-אסד בדמשק. ההצעות המדעיות …

עוד ידיעות