sammar

שתי עצרות המוניות בדיר אלזור כאות גני לתוקפנות הטורקית וכאות שמחה בניצחונות הצבא הערבי הסורי

דיר אלזור – סאנא תושבי דיר אלזור קימו שתי עצרות המוניות במעבר המיים המחבר בין עיירות אלמריעיה ומראט ובככר הנשיא בעיר כאות גני לתוקפנות הטורקית נגד שטחי סוריה וכאות שמחה …

עוד ידיעות

אנשי תיקשורת רוסים וזרים : טורקים ואמרקאים מבצעים פשעים בסוריה במטרה לגנוב אוצרותיה

 מוסקבה – סאנא מספר אנשי –תיקשורת רוסים וזרים הביעו את גינוים למעשי התוקפנות והפשים שביצעו כוחות המשטר הטורקי והכוחות האמריקאיים באזור אלג’זירה ,והדגישו כי המטרה היא לשדוד את האוצרות של …

עוד ידיעות

המשתתפים בתערוכת סירבתרו : יש סיכוי להחלפת מומחיות ושיתוף פעולה בשקום סקטור הנפט בסוריה

דמשק – סאנא המשתתפים בתערוכת סוריה הבינ”ל למשאבי הנפט והמינרלים סירבתרו שהחלה פעילותיה אתמול בעיר התערוכות בדמשק מצאו זירה להחלפת מומחיות, חזונות ,ורעוינות עם חברות מקומיות ,ערביות וזרות להגדיר שירותיה …

עוד ידיעות