sammar

הוועדה המשותפת הסורית- איראנית בתחום עבודות צבוריות ושכון פתחה את פעולותיה בטהראן

טהראן – סאנא בטהראן בירת איראן נפתחו היום פגישות הוועדה המשותפת הסורית- איראנית בתחום עבודות צברויות ושכון במטה משרד הכבישים ובנית ערים האיראני כדי לחזק שיתוף הפעולה הבילטרלי ולהשגת קפיצה …

עוד ידיעות

הצוות הלאומי הגיע למטה האו”ם בגניבה כדי ליטול חלק בפגישות הסבב השני של הוועדה המצוצמת לדיון בחוקה

גניבה – סאנא הצוות הלאומי הגיע למטה האו”ם בגניבה כדי ליטול חלק בפגישות הסבב השני של הוועדה המצוצמת לדיון בחוקה. כתבת סאנא בגניבה מסרה כי מתקימים כעת דיונים בסדר היום …

עוד ידיעות

הצבא תפס בחזרה את הכפרים אם אלח’לח’יל ,דהרת אלזרזור ,אלסיר וחוות אלמשירפה שבפרפר אידליב הדרומי מזרחי

אידליב – סאנא יחידות של הצבא הערבי הסורי ממשיכות את פעולתיהן נגד רכוזי ארגוני הטרור בפרבר אידליב הדרומי -מזרחי תוך הסגת התקדמות חדשה במהלכה תפסו בחזרה את הכפרים אם אלח’לח’יל …

עוד ידיעות

סבב הישיבות השני

דמשק – סאנא עיתון תשרין הרואה אור בדמשק כתב תחת כותרת זו – סבב הישיבות השני– כי הוועדה המצומצמת שליד הוועדה המורחבת  לדון בחוקה התחילה היום את סבב הישיבות השני …

עוד ידיעות

בכיר צ’כי הדגיש כי הכרזת הממשל האמריקני על אודות ההתנחלויות הישראליות מהווה שערוריה

פראג – סאנא ראש הממשלה הצ’כית לשעבר ירג’י בארובריק הדגיש כי הכרזת הממשל האמריקני על אודות ההתנחלויות הישראליות מהווה שערוריה, וסותרת את החוק הבינ”ל, דבר זה מצביע על ההפרות של …

עוד ידיעות