sammar

משרד ההסברה הפלסטיני קרא לקהילה הבינ”ל להפסיק את הפשעים הישראליים נגד העיתונאים

אלקודס – סאנא משרד ההסברה הפלסטיני קרא לקהילה הבינ”ל להפסיק את הפשעים הישראליים נגד העיתונאים הפלסטינים ולהבטיח להם את חופש עבודתם . סוכנות וופא צטטה את משרד ההסברה הפלסטיני בהודעתו …

עוד ידיעות

עשראווי הדגישה את חשיבות העמדות הבינ”ל הדוחות את התכסיס ההתנחלותי הישראלי בגדה המערבית

אלקודס – סאנא חבר הוועד הפועל של אש”ף ד”ר חנאן עשראווי הדגישה את חשיבות העמדות הבינ”ל הדוחות את התכסיס ההתנחלותי הישראלי לספיח את השטחים הפלסטינים בגדה המערבית. סוכנות וופא הפלסטינית …

עוד ידיעות