sammar

הועדה העליונה למשקיעים באזורים החופשיים: הענקת פטורים ממס לתעשיינים והפחתת המכס

דמשק – סאנא הוועדה העליונה למשקיעים באזורים החופשיים הציעה להעניק למשקיעים התעשייתיים באזורים החופשיים פטור של 50 אחוז מהסחורות המיוצרות בתוכם ממס, בנוסף להפחתה של 50 אחוז במכס כאשר הם …

עוד ידיעות