sammar

משרד ההגנה הרוסי הכחיש את טענות טורקיה בדבר עזיבתם של אלפי אזרחים מאידלב

מוסקבה – סאנא ראש מרכז התיאום הרוסי השייך למשרד ההגנה הרוסי גנראל אוליג גורבליוב הדגיש כי הידיעות המדברות על יציאתם של אלפי אזרחים ממחוז אידלב בכיוון הגבולות הסוריים-טורקיים בשל המבצעים …

עוד ידיעות

לחפש אחרי מוצא …

1

דמשק – סאנא המועד של סגירת  תיקי הטרור בכל הצירים ובכל הכיוונים בתוך הגאוגרפיה הסורית  הולך ומתקרב, בשל שהשגי הצבא הערבי הסורי כבר סילקו את כל האשליות שבאו דרך שערי …

עוד ידיעות