sammar

הטמפרטורות יותר מהרגיל לעונה

דמשק – סאנא הטמפרטורות יותר מהרגיל לעונה בכ 13 מעלות . השירות המטאורולוגי מסר כי מזג האוויר יהיה חם מהרגיל ,נאה עד שרבי ,ינשבו רוחות צפוניות עד צפון מזרחיות מתונות …

עוד ידיעות

הלשכה הלאומית להגנת האדמה הדגישה כי שלטונות ישראל מאיצים את תוכניות סיפוח העמקים

אלקודס – סאנא הלשכה הלאומית להגנת האדמה וההתנגדות להתנחלות הדגישה כי שלטונות ישראל מאיצים את תוכנויות סיפוח העמקים וחלקים משטחי הגדה המערבית, בתמיכה אמריקנית במסגרת ממוש עסקת המאה שנועדה לחסל …

עוד ידיעות