mouhmad

אלג’עפרי עקב ישיבת שיחות עם דה מיסתורה : דנו באחריות ובאוביקטיביות בכל מה עשוי לשרת את ארצנו ואת עמנו , והשבנו על כל השאלות וההבהרות שהעלה הצוות הבינלאומי

ג’ניבה – סאנא משלחת הרפובליקה הערבית הסורית לדיאלוג סורי – סורי קימה היום ישיבת שיחות עם השליח המיוחד למזכ”ל האו”ם לסוריה סטיפאן דה מיסתורה ועם הצוות שלו במטה האו”ם בג’ניבה …

עוד ידיעות

פאוו’זי : דה מיסטורה ידווח מחר למועצת הביטחון על תוצאת הסבב הנוכחי של הדיאלוג הסורי – סורי

ז’ניבה – סאנא  הדובר בשם האו”ם אחמד פאוו’זי הכריז כי השליח המיוחד של מזכ”ל האו”ם  לסוריה סטאפן דה מיסטורה ידווח למועצת הביטחון מחר ביום רביעי על התוצאות של סבב השיחות …

עוד ידיעות