mouhmad

נשיא עיראק : יש להשקיע כל מאמץ כדי להביס את האוייב … אל-מועלם : עיראק וסוריה עומדות ביחד בפני התוקפנות ובפני אותם אתגרים

בגדאד – סאנא לפי הזמנתו של שר החוץ העיראקי ד”ר אבראהים אל-ג’עפרי , פתח שר החוץ והמהגרים ו’ליד אל-מועלם בביקור בבגדאד שם נתקבל בברכה יחד עם המשלחת הנלווית אליו . …

עוד ידיעות