mouhmad

ריאבקוב : טענות ארצות הברית בדבר הפרת רוסיה להלטות מועצת הביטחון מיועדות לעוות את שיתוף הפעולה הרוסי – איראני

מוסקבה – סאנא סרגיי ריאבקוב סגנו של שר החוץ הרוסי ראה שטענות הבכירים האמריקאים לפיהן רוסיה שימשה בבסיס המדאן האיראני והפירה בכך את  החלטת מועצת הביטחון בדבר התיק הגרעיני של …

עוד ידיעות