mouhmad

ראש הממשלה ח’מיס דן עם השר ההודי אכבר במיכניזם האצת פעילות הוועדה הסורית-ההודית המשותפת

דמשק – סאנא ראש הממשלה המהנדס עימאד ח’מיס דן עם שר המדינה ההודי לענייני חוץ מובשר ג’או’ייד אכבר במיכניזם האצת פעילות הוועדה הסורית – ההודית המשותפת, להחייאת ההסכמים הכלכליים, ולהעמקת …

עוד ידיעות

המפקדה הכללית של הצבא והכוחות המזויינים : הכנף הצבאית של מפלגת הפועלים הכורדסטנית הסלימה לאחרונה את צעדיה הפרובוקטיביים בעיר אל-חסכה

דמשק – סאנא המפקדה הכללית של הצבא והכוחות המזויינים : הכנף הצבאית של מפלגת הפועלים הכורדסטנית ” אסאייש ” הסלימה לאחרונה את צעדיה הפרובוקטיביים בעיר אל-חסכה כמו התקפת ממסדי המדינה …

עוד ידיעות