mouhmad

התפקיד הנחטף

דמשק-סאנא עיתון אלת’ורה היוצא לאור בדמשק כתב תחת כותרת זו-התפקיד הנחטף – כי בכל שבוע מטוסי הקואליציה הבינלאומית שמובילה ארצות הברית מבצעים פשע חדש נגד האזרחים הסורים ,ואתמול המטוסים הנ”ל …

עוד ידיעות