mouhmad

משרד ההגנה הרוסי : במהלך שלושת הימים שעברו, חבורות חדשות של טירור עם משאיות , כלי רכב ומשוריינים , הסתננו לאזורים שבפאתי חלב דרך הגבולות הטורקיים

לטקייה – סאנא   משרד ההגנה הרוסי גילה את הסתננותם של טירוריסטים וכלי רכב קרביים לכמה אזורים שבפאתי חלב . מהמרכז של התיאום והבקרה שבחמימים נודע שחבורות הטירור כבר הגיעו …

עוד ידיעות

אליפות סוריה בשחייה

דמשק – סאנא היום פרצה בדמשק אליפות הרפובליקה בשחייה של הנערים והמתחילים בחסותה של התאחדות הסורית של השחייה ומשחקי המיים . סגן היו”ר של ההתאחדות אמר כי אליפות כזו תתרום …

עוד ידיעות