mouhmad

חללים בהם ילדה ונזקים נגרמו לאזרחים בהפגזות שביצעו טירורסטים נגד שכונות בחלב ובכפר עין אלדנאניר בפרבר חומס

חלב – חומס – סאנא ארבעה אנשים נפלו בהם ילדה בהתקפה טירורסטית ברקיטות שירו קבוצות הטירור על עיר חלב , במסגרת ההפרות הנמשכות להסכם הפסקת פעולות הלחימה . מקור בפיקוד …

עוד ידיעות

הרשות המארגנת את סקטור התקשורת הוציאה החלטה המסייעת למי שמייבאים טלפונים ניידים בצורה בלתי חוקית להצהיר עליהם

דמשק – סאנא משרד התקשורת והטכנולוגיה הדגיש שבמסגרת הצעדים שמטרתם להגביל כניסתם של טלפונים ניידים באופן לא חוקי לסוריה , הרשות המארגנת את סקטור התקשורת הוציאה את החלטה מספר / …

עוד ידיעות