mouhmad

עצרת מחאה על גניבת המורשת והלבוש הלאומיים הפלסטיניים על ידי הכיבוש

אל-קודס הכבושה – סאנא מוסדות פלסטיניים רשמיים ועממיים ארגנו היום עצרת מחאה בגדה המערבית בתגובה על נסיונות הכיבוש הישראלי לגנוב המורשת והלבוש הלאומיים הפלסטיניים. סוכנות ו’פא דיווחה כי העצרת שבה …

עוד ידיעות

עצרת הזדהות עם האסירים הפלסטינים בטולכרם

אל-קודס הכבושה – סאנא עשרות פלסטינים שהשתתפו בעצרת הזדהות עם האסירים הפלסטינים בטולכרם בגדה המערבית, קראו היום לקהילה הבינ”ל ולמוסדות משפטניים ואנושיים בינלאומיים ולצלב האדום להתערב מיד כדי להציל את …

עוד ידיעות