mouhmad

השגריר עלי אחמד : ועדת החקירה בדבר סוריה פסולה מהמציאות ומסקנותיה עולות בניגוד עם הפרספקטיבה המקצועית

ג’נבה – סאנא במהלך הדיאלוג האינטראקטיבי עם “ועדת החקירה הנוגעת לרפובליקה הערבית הסורית” ובפני המחזור ה-56 של מועצת זכויות האדם אשר התכנסה בג’נבה, הדגיש  נציג סוריה  הקבוע בלשכת האו”ם השגריר …

עוד ידיעות